0
Wij hebben een aantal backorders waarop artikelen staan die niet op voorraad waren tijdens het maken van de verkooporder.
Nu komen er artikelen binnen die ook op deze naleveringen voorkomen.
Hoe maken wij pakbonnen van deze backorders?
En hoe kunnen wij aansluitend deze pakbonnen factureren?

Aanvaard antwoord

donderdag, november 14 2013, 11:36 AM - #permalink
0
Als u backorders heeft, en er komen artikelen binnen die op deze backorders staan, dan kunt u als volgt deze artikelen toewijzen aan openstaande backorders.
  1. Wijs de geleverde artikelen aan bepaalde orders toe in het programma "Voorraad reserveren". (1)
  2. Druk de pakbonnen af van orders met te leveren artikelen. (2)
  3. Factureer de afgedrukte pakbonnen.

1. Voorraad reserveren
Ga naar "Programma", "Voorraad reserveren"
Zet een vinkje voor "Backorder" (3)
Klik op "Vul de lijst"

Er wordt nu een lijst getoond van alle openstaande backorders, met zoveel mogelijk de beschikbare voorraad op de goede manier verdeeld.
In de kolom "Leverbaar" ziet u staan of de order uitgeleverd kan worden: "Volledig", "Gedeeltelijk" of "Niet". (4)
De toegekende voorraad kunt u hier ook handmatig wijzigen in de kolom "Reserveren na".

Klik na het toekennen van de voorraad op "Reserveringen opslaan".

2. Pakbonnen afdrukken
Ga naar "Programma", "Verkooporderbeheer"
Zet een vinkje voor "Backorder" (5)
Klik op "Vul de lijst"

Alle backorders worden nu getoond.
Selecteer of deselecteer een backorder door te klikken op de betreffende regel.

Klik onderaan het scherm op "Pakbon" om de pakbonnen te maken van de geselecteerde backorders.

Na het maken van de pakbonnen verschijnt een soortgelijke melding: "Er zijn 10 pakbonnen afgedrukt.", "Er konden 5 pakbonnen niet verwerkt worden."
Van de openstaande backorders waarop een deellevering gaat plaatsvinden is zowel een pakbon met de nu uit te leveren artikelen als een nieuwe backorder met het restant van de levering gemaakt.

3. Verkoopfacturen maken van alle pakbonnen
Ga naar "Programma", "Verkooporderbeheer"
Zet een vinkje voor "Pakbon"
Klik op "Vul de lijst"

Alle pakbonnen worden nu getoond.
Selecteer of deselecteer een pakbon door te klikken op de betreffende regel.
Selecteer of u meerdere orders per factuuradres / verzendadres wilt, of één factuur per order.
Klik onderaan het scherm op "Factuur" om de geselecteerde pakbonnen te factureren.

(1) Maak er een gewoonte van om dit standaard 1x per dag te doen op een vast tijdstip, bijv. aan het einde van de dag.
(2) Doe dit bijv. 1x per dag voor de klanten die niet frequent bestellen. Van klanten die frequent bestellen, worden de backorders meestal pas verwerkt gelijktijdig met een nieuwe bestelling. Dan kan alles in één verzending mee.
(3) Zet eventueel meerdere vinkjes, bijv. voor "Bevestiging" om de binnengekomen voorraad ook over de openstaande bevestigingen te verdelen.
(4) De mogelijkheid "Gedeeltelijk" komt alleen voor bij verkooporders waarbij een vinkje staat bij "Deellevering toestaan".
(5) Zet eventueel meerdere vinkjes, bijv. voor "Bevestiging" om ook pakbonnen te maken van bevestigingen waarop te leveren artikelen staan.
Het antwoord wordt verkleind weergegeven Show
Antwoorden (0)
  • Er werd nog niet geantwoord op deze discussie
Uw antwoord

iConsult

Lekdijk-West 41

2861 ES Bergambacht

T 0182-309825

M 06-53234924

E

snelstart