Home > Openen administratie

Administratie openen (en naam wijzigen)

Via de Administratie, Openen (of naam wijzigen)... kunt de gewenste administratie openen in het venster Administratie kiezen.

Het venster Administratie kiezen met links de mappenlijst en rechts de bestandenlijst

Tip! In de bestandenlijst kunt u een administratienaam wijzigen.

Een SQL server of SQL Express database openen

Het openen van een administratie op een SQL server gaat bijna hetzelfde als het openen van een administratie zonder SQL server.

Een administratie uit een eerdere versie openen

Als u een administratie uit een eerdere versie opent, zal SnelStart deze converteren naar de huidige versie.