Home > Verwijderen administratie

Verwijderen administratie

Via de Administratie, Verwijderen... kunt u in het venster Administratie verwijderen uw administratie(s) van de computer verwijderen.

Let op! Het verwijderen van een administratie is niet terug te draaien.

Het venster Administratie verwijderen met links de mappenlijst en rechts de bestandenlijst

Tip! In de bestandenlijst kunt u een administratienaam wijzigen.

Een SQL server of SQL Express database verwijderen

Het verwijderen van een administratie op een SQL server gaat bijna hetzelfde als het verwijderen van een administratie zonder SQL server.