Home > Zoeken administratie

Zoeken administratie

Via de Administratie, Zoeken... kunt een administratie zoeken op uw PC of op het netwerk en daarna openen.
 

Gebruik deze optie om de administratie(s) te zoeken wanneer u niet (meer) weet waar deze zich bevinden.