Home > Nagaan Wachtwoord instellen

Wachtwoord instellen (menu extra)

Via de optie Wachtwoord instellen van het menu Extra kunt u een algemeen wachtwoord opgeven.
Als het pakket
SnelStart Plus geregistreerd is, wordt deze optie vervangen door de optie Gebruiker afmelden.

Tip! Voor het verlenen van rechten van specifieke programma-onderdelen aan andere gebruikers heeft u SnelStart Plus nodig.

Als u een algemeen wachtwoord toewijst, krijgt niemand toegang tot deze administratie zonder in te loggen met dit wachtwoord.
Zo voorkomt u dat onbevoegden in de administratie wijzigingen kunnen aanbrengen of informatie kunnen opvragen.
Het is verstandig om van tijd tot tijd het wachtwoord te veranderen.

Algemeen wachtwoord toekennen

Met de optie Wachtwoord instellen opent u het venster Wijzig Wachtwoord.
Hierin kunt u aan uw administratie een (ander) wachtwoord toekennen.

Tip! Klik in onderstaand plaatje of bij de Verwante onderwerpen op een link voor uitleg.

Het venster Wachtwoord wijzigen