Home > grootboekmutatiekaarten

Overzicht Grootboekmutatiekaarten

De grootboekmutatiekaarten geven een overzicht per grootboekrekening van alle gemaakte boekingen binnen de aangegeven periode.
 

U kunt de gewenste grootboekrekeningen op twee manieren selecteren:

Bij Sortering geeft u aan of de boekingen op volgorde van boekingsdatum of boekstuknummer getoond moeten worden.

De optie Nieuwe pagina per rekening is vanaf SnelStart Boek 3 te gebruiken, met de spatiebalk kunt u dit afvinkveld aan- of uitschakelen.
Als dit veld is
geactiveerd, wordt elke grootboekrekening op een nieuwe pagina wordt afgedrukt.
Als dit veld is
uitgeschakeld, worden mutatiekaarten van meerdere grootboekrekeningen op één pagina afgedrukt. Dit kan een behoorlijke hoeveelheid papier besparen.

De optie Btw code en controle is vanaf SnelStart Boek 2 te gebruiken.
Boekingen waarbij de BTW bedragen niet overeenstemmen met het totaal van de bijbehorende boekingsregels worden getoond met een sterretje achter de btw code.

Let op! Deze verslagen zijn niet te exporteren. Wel kunt u van het afdrukvoorbeeld een afdruk naar het klembord maken.

Het selectievenster voor de grootboekmutatiekaarten

Op de mutatiekaart treft u per grootboekrekening:

Afdrukvoorbeeld Grootboekmutatiekaarten