Home > Overzicht Ingevoerde grootboekrekeningen

Overzicht van de ingevoerde grootboekrekeningen

Als u alleen een SnelStart!Nota-module gebruikt is het overzicht van de ingevoerde grootboekrekeningen vanaf SnelStart Nota 3 beschikbaar.

Op dit overzicht staan alle ingevoerde grootboekrekeningen zoals deze in het Onderhoud Grootboekrekeningen zijn opgenomen. Per grootboekrekening wordt het nummer, de omschrijving, rekeningcode en rekeningfunctie afgedrukt.

Met Overzicht, Grootboekrekeningen, Ingevoerde grootboekrekeningen opent u het venster Ingevoerde grootboekrekeningen waarin u kunt aangeven welke grootboekrekeningen u wilt bekijken of afdrukken.

Tip! Met SnelStart Plus kunt u dit overzicht kopiŽren en aanpassen aan uw wensen.