Home > Overzicht Klanten

Overzicht Klanten

Met Overzicht, Klanten opent u een vervolgmenu met alle voor u beschikbare overzichten. Welke overzichten u krijgt hangt onder andere af van de door u geactiveerde modules.

In het vervolgmenu vindt u onder de lijn de door uzelf ontworpen overzichten en grafieken.

Tip! Klik in onderstaand plaatje voor een beschrijving vanaf welke module het betreffende overzicht actief is.

Voorbeeld van een vervolgmenu met de klantoverzichten

 

Periode vergelijking klanten vanaf SnelStart Boek 2

Dit overzicht geeft inzicht de omzet per klant.

Adressenlijst klanten (op naam) en Etiketten klanten

Middels deze lijsten kunt u een overzicht opvragen van al uw ingevoerde klanten. Etiketten klanten kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer u al uw klanten een brief/mailing stuurt.

Factuurhistorie klanten en Factuurhistorie per klant vanaf SnelStart Boek 3

Middels deze lijsten kunt u een overzicht opvragen van de factuurhistorie van alle klanten of specifiek per klant. U ziet op deze lijsten alle mutaties betreffende de facturen staan.

Omzetlijst klanten

De omzet is inclusief eventuele doorberekende (verzend- / administratie) kosten en handmatig ingeboekte facturen en kan hierdoor afwijken van de artikelhistorielijsten.
De lijst is exclusief de btw.

Openstaande verkoopfacturen

Op deze lijst ziet u een overzicht van alle openstaande verkoopfacturen. U ziet het Factuurnummer de Factuurdatum, Factuurbedrag, Betaald, Openstaand saldo en de Vervaldatum

Openstaande verkoopfacturen per datum

Hier wordt niet eerst gegroepeerd op klantcode. Dit rapport sorteert op datum en factuurnummer.

Ouderdomsanalyse klanten en Ouderdomsanalyse /sessielijst per klant vanaf SnelStart Boek 3

Op deze lijsten ziet u hoelang facturen al openstaan. Hierbij wordt uitgegaan van de opgegeven einddatum, standaard staat hier de systeemdatum ingevoerd.

Saldilijst klanten

Op deze lijst vindt u de totalen van de openstaande bedragen per klant.

Telefoonlijst klanten

Op deze lijst vindt u op volgorde van Klantcode een overzicht van alle telefoonnummers van uw klanten.

Verwijderde klanten (non-actief)

Op deze lijst vindt u al uw verwijderde klanten waar een historie van aanwezig is. Voor een juiste weergave van de gegevens worden deze klanten op non actief gezet en niet definitief verwijderd.

Omzetgrafiek klanten

Via deze optie ziet u de omzet klanten in grafiekvorm (hierin worden de contante verkopen niet getoond).