Home > Overzicht Leveranciers

Overzicht Leveranciers

Met Overzicht, Leveranciers opent u een vervolgmenu met alle voor u beschikbare overzichten. Welke overzichten u krijgt hangt onder andere af van de door u geactiveerde modules.

In het vervolgmenu vindt u onder de lijn de door uzelf ontworpen overzichten en grafieken.

Voorbeeld van een vervolgmenu met de leveranciersoverzichten

Adressenlijst leveranciers (op naam) en Etiketten leveranciers vanaf boek 1 of nota 3

Middels deze lijsten kunt u een overzicht opvragen van al uw ingevoerde leveranciers. Etiketten leveranciers kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer u al uw leveranciers een brief/mailing stuurt.

Factuurhistorie leveranciers en Factuurhistorie per leverancier vanaf boek 3

Middels deze lijsten kunt u een overzicht opvragen van de factuurhistorie van alle leveranciers of specifiek per leverancier. U ziet op deze lijsten alle mutaties betreffende de facturen staan.

Inkooporders per leverancier met status vanaf inkoop

Op deze lijst ziet u per inkooporder wat de status is.

Omzetlijst leveranciers vanaf boek 1

Op deze lijst ziet u de totale omzet van uw leveranciers exclusief de BTW.

Openstaande bestellingen per leverancier vanaf inkoop

Op deze lijst ziet u welke bestellingen u nog open heeft staan bij uw leveranciers.

Openstaande inkoopfacturen vanaf boek 1

Op deze lijst ziet u een overzicht van alle openstaande inkoopfacturen. U ziet het Factuurnummer de Factuurdatum, Factuurbedrag, Betaald, Openstaand saldo en de Vervaldatum

Ouderdomsanalyse leveranciers vanaf boek 3

Op deze lijst ziet u een overzicht van al uw openstaande posten.

Ouderdomsanalyse per leverancier vanaf boek 3

Op deze lijst ziet u uw openstaande posten bij één leverancier.

Saldilijst leveranciers vanaf boek 1

Op deze lijst vindt u de totalen van de openstaande bedragen per leverancier.

Telefoonlijst leveranciers vanaf boek 1 of nota 3

Op deze lijst vindt u op volgorde van leverancierscode een overzicht van alle telefoonnummers van uw leveranciers.

Verwijderde leveranciers (non-actief) vanaf boek 1 of nota 3

Op deze lijst vindt u al uw verwijderde leveranciers waar een historie van aanwezig is. Voor een juiste weergave van de gegevens worden deze leveranciers op non actief gezet en niet definitief verwijderd.

Omzetgrafiek leveranciers bij gebruik SnelStart Plus

Via deze optie ziet u de omzet leveranciers in grafiekvorm.