Home > Pagina met acceptgiro's of remboursformulieren

Pagina met 3 acceptgiro's of remboursformulieren

Beschikbaar vanaf SnelStart Nota 4. In Overzicht, Verkooporders vindt u de menuopties Pagina met 3 acceptgiro's en Pagina met 3 remboursformulieren.
Bij beide overzichten kunt u in het selectievenster klanten selecteren, factuurnummers en data opgeven om de juiste acceptgiro’s of remboursformulieren af te drukken.

Tip! Met SnelStart Plus kunt u deze lijst kopiëren en aanpassen aan uw wensen.

Let op! U dient over het OCR-B font te beschikken om dit lettertype te kunnen gebruiken. Een van de bedrijven die het OCRB font kan leveren: http://www.bitmap.nl/OCRb/ocrb.html
Met onderstaande formule kunt u het betalingskenmerk, het rekeningnummer van de betaler en het bedrag met de bijbehorende controlegetallen laten afdrukken.

ModulusElf([Hoofd].[fldFactuurNummer]) & format([Hoofd].[fldFactuurNummer],"000000000000000") & "+ " & iif( len([Hoofd].[fldBankOfGiroRekeningnummer])>8, format([Hoofd].[fldBankOfGiroRekeningnummer],"0000000000"), "00" & moduluself([Hoofd].[fldBankOfGiroRekeningnummer]) & format([Hoofd].[fldBankOfGiroRekeningnummer],"0000000")) & "< " & format([Hoofd].[fldTotaalBedragVoorKomma] & [Hoofd].[fldTotaalBedragNaKomma],"00000000") & moduluself ([Hoofd].[fldTotaalBedragVoorKomma] & [Hoofd].[fldTotaalBedragNaKomma])&"+"