Home > Orderstatus

Orderstatus

Vanaf SnelStart Nota 5 kunt u in de Standaard verkoopgegevens van het verkoopvenster aan een verkooporder ook een orderstatus meegeven. U heeft daarbij de keuze uit drie statussen:

De orderstatussen In behandeling en Uitgevoerd zijn handig voor het maken van overzichten van lopende orders en nog te factureren orders; deze zijn al aanwezig in Overzicht, Orderoverzichten.

 

Orders met de orderstatus Service / Garantie worden niet meegenomen bij het automatisch factureren en komen in een aparte map Service / garantie in de sjablonen- en orderselectielijst van het verkoopvenster te staan, zie Service Garantie orders. Hiermee kunt u bijvoorbeeld onbetaalde service registreren.

Let op! U kunt de orderstatus opgeven vanaf SnelStart Nota 5. In lagere versies hebben alle orders de status Uitgevoerd.