Home > Werken met keuze- en invoertabellen

Werken met keuze- en invoertabellen

Hieronder wordt beschreven hoe u een andere regel kunt activeren, hoe u een geactiveerde regel selecteert, hoe u andere kolommen zichtbaar kunt maken en hoe u een keuze- of invoertabel sluit.

Toets Actie
[Pijl-omlaag] De volgende regel wordt geactiveerd; de regelwijzer wordt verplaatst naar de betreffende regel.
[Pijl-omhoog] Naar de vorige regel; de regelwijzer wordt verplaatst.
[Home] Naar de eerste regel; de regelwijzer wordt verplaatst.
[End] Naar de laatste regel; de regelwijzer wordt verplaatst.
[Rechter pijl] en
[Linker pijl]
Wanneer er meer kolommen aanwezig zijn dan u op dit moment op het beeldscherm kunt zien, kunt u de andere kolommen rechts zichtbaar maken met de [Rechter pijl] en links met de [Linker pijl].
[Escape] of
[Ctrl+F4]
De keuzetabel sluiten.
[Enter] De geactiveerde regel wordt geselecteerd en de keuzetabel wordt gesloten.

Extra toetsen voor invoer in een invoertabel

Toets Actie
[Insert] Onder de actieve regel een nieuwe regel (rij) invoegen. Dit werkt niet als u een regel (rij) aan het wijzigen bent.
[Shift-Insert Boven de actieve regel een nieuwe regel (rij) invoegen. Dit werkt niet als u een regel (rij) aan het wijzigen bent.
Wanneer u een nieuwe regel (rij) toevoegt, verschijnt dit plaatje links bovenin de invoertabel.
[Enter] op Beginnen met het wijzigen van actieve regel. In plaats van [Enter] kunt u ook het gewenste veld aanklikken.
[Alt+Z] bij sleutelveld
In sleutelvelden kunt u o.a. met [Alt+Z] zoeken naar de gewenste kaart.
Wanneer u een regel (rij) wijzigt, verschijnt dit plaatje links bovenin de invoertabel.
[Tab] of [Enter] Naar het volgende invoerveld. Vanuit het laatste veld van de onderste regel voegt u eerst een nieuwe regel toe en gaat u daarna naar het eerste invoerveld in die regel.
[Shift-Tab] of
[Shift-Enter]
Naar het vorige invoerveld.
[Ctrl+Z] Een wijziging terugdraaien.

 

In een keuze- en invoertabel met de muis werken

Muisactie Resultaat
klikken binnen een regel Door op een veld in een keuzetabel te klikken, activeert u de betreffende regel. Door op een veld in een invoertabel te klikken, selecteert u het betreffende veld, waarna u de gegevens ervan kunt invoeren of wijzigen; de regelwijzer staat voor de betreffende regel.
klikken op zoekknop bij sleutelveld
In sleutelvelden kunt u o.a. door op de zoekknop te klikken zoeken naar de gewenste kaart.
dubbelklikken binnen een regel in een keuzetabel De regel wordt geselecteerd en de keuzetabel wordt gesloten.
klikken op een schuifbalk

Wanneer u in de verticale schuifbalk (naast een tabel) op een pijlknop klikt of het schuifje met de muis naar beneden of naar boven sleept, kunt u de andere regels tonen.

Wanneer u in de horizontale schuifbalk (onder een tabel) op een pijlknop klikt of het schuifje met de muis naar links of naar rechts sleept, kunt u de andere kolommen tonen.

rechtsklik op tabelkop Door met de rechter muisknop op de kopregel (bovenste rij) waarin de omschrijving van de kolommen is opgenomen te klikken, opent u een snelmenu met de optie Sorteer om de regels (rijen) te sorteren. U kunt daarna kiezen op welk veld (kolom) u wilt sorteren.

 

Extra mogelijkheden met de muis bij een invoertabel

Muisactie Resultaat
Dubbelklik in donkergrijze vak Door te dubbelklikken in het donkergrijze vak onder de laatste regel, wordt onder de laatste regel een nieuwe regel toegevoegd.
Rechtsklik op Door met de rechter muisknop op de regelwijzer te klikken opent u een snelmenu met opties om regels (rijen) te sorteren, te knippen, te kopiŽren, te plakken of in te voegen.

Snelmenu

Sorteer: om de regels (rijen) te sorteren. U kunt kiezen op welk veld (kolom) u wilt sorteren.
Knippen
: de actieve regel (rij) wordt verwijderd en geplaatst op het klembord.
KopiŽren
: de actieve regel (rij) wordt gekopieerd naar het klembord.
Plakken
: de in het klembord gekopieerde regel (rij) wordt voor de actieve regel geplaatst.
Nieuwe rij
: er wordt een nieuwe regel (rij) ingevoegd. U heeft hierbij de keuze uit boven actieve regel (rij), onder de actieve regel (rij) of helemaal onderaan de invoertabel