0
Is er aanvullende informatie voor ontwikkelaars van maatwerkoplossingen die willen koppelen met SnelStart?

Aanvaard antwoord

dinsdag, juni 25 2013, 05:18 PM - #permalink
0
Via SnelStart Gateway heeft u de mogelijkheid om met andere programma's gegevens (klanten, leveranciers, journaalposten, artikelen en orders) uit te wisselen waardoor u snel, efficiënt en foutloos kunt werken.

Het voordeel hiervan is dat er niet meer hoeft te worden gewerkt met het exporteren en importeren van bestanden. Er ontstaat een directe koppeling tussen SnelStart en bijvoorbeeld een maatwerkpakket.
SnelStartGateway.dll wordt automatisch geïnstalleerd. Om uw eigen applicatie tegelijkertijd (multi-user) met SnelStart te kunnen openen is de module SnelStart Plus vereist.

Welke gegevens kunnen uitgewisseld worden via de SnelStartGateway.dll?
De SnelStartGateway.dll kan gebruikt worden voor het uitwisselen van de volgende gegevens in/uit een SnelStart administratie:

  • Het uitlezen van klant- en leveranciersgegevens of het toevoegen/wijzigen van klanten/leveranciers.
  • Het kunnen opslaan van boekingen (journaalposten), in combinatie met SnelStart Boek.
  • Vanaf SnelStart Nota 3 is het mogelijk om te werken met orders. Na het wegschrijven van orders via SnelStart Gateway is het mogelijk om elke klant apart te selecteren en per klant een factuur af te drukken.
  • Vanaf SnelStart Nota 5 kunt u via het orderbeheer programma een reeks (geïmporteerde) orders in één handeling selecteren en direct als factuur afdrukken en verwerken.
  • Het uitlezen van artikelgegevens of het toevoegen/wijzigen van artikelen.
  • Voorraad(mutaties) importeren.

Wie maakt de koppeling met de SnelStartGateway.dll?
iConsult beschikt over een scala van koppelingen voor de meest uiteenlopende doeleinden. Ook kunt u de koppeling zelf (laten) programmeren, eventueel in overleg met iConsult. Neem vrijblijvend contact op met iConsult als u overleg wilt over de mogelijkheden om de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Vaak kan voor een relatief klein bedrag veel werk uit handen genomen worden.

Wat is het voordeel van de SnelStartGateway.dll ten opzichte van importeren van 'losse' bestanden?
Het voordeel van het gebruik van het Gateway-object is dat er niet meer gewerkt hoeft te worden met het exporteren en importeren van bestanden in de verschillende applicaties. Er ontstaat een directe koppeling tussen SnelStart en bijvoorbeeld een maatwerkpakket. De gegevens worden direct en op de juiste wijze in SnelStart verwerkt, zonder tussenkomst van de gebruiker. Voorbeeld: Bij het verwerken van een factuur uit Softwarepakket A naar een SnelStart administratie via SnelStart Gateway is er in Softwarepakket A direct bekend of de factuur op de juiste wijze in de administratie is verwerkt, omdat SnelStart controleert of de journaalposten aan de gestelde eisen voldoen. Als de bestanden eerst naar bijvoorbeeld een CSV-bestand geëxporteerd zouden zijn dan is er geen terugkoppeling mogelijk tussen de diverse programma's.

  • Het bespaart handelingen
  • Het voorkomt fouten
  • Kan door elke SnelStart gebruiker zonder extra kosten gebruikt worden

Bestaat er een technische beschrijving van de SnelStartGateway.dll?
Technische documentatie en voorbeelden van gebruik van de SnelStartGateway.dll kunt u downloaden via: http://www.iconsult.nl/download/DocumentatieSnelStartGateWay.zip

De helpfile kan na installatie van SnelStart ook geactiveerd worden via C:\Program Files (x86)\SnelStart\V(...)\SnelStartGateway.chm. Form1.frm uit deze zip-file bevat een voorbeeld in Visual Basic 6. In het bestand SnelStartGateway.chm staan voorbeelden van Visual Basic 6 (VB6), Delphi en Microsoft C++.

Hoe maak ik de SnelStart GateWay-bibliotheek beschikbaar in Visual Studio 2012?
Ten eerste: SnelStart moet geïnstalleerd zijn op de computer waarop u uw applicatie gaat programmeren. SnelStart registreert dan automatisch alle dll’s bij Windows.
Maak daarna in Visual Studio vanuit uw project een referentie naar deze bibliotheek:

Ga in Visual Studio naar "Project", "Add Reference..."
Kies links op het tabblad “COM”
Als SnelStart is geïnstalleerd:
- Selecteer in de weergegeven lijst "SnelStartGateWay"
- Selecteer bij meerdere versies, de bibliotheek met het hoogste versienummer (op 7-6-2012: 5.30, bestandsversie 10.72)
anders:
- Klik op "Browse..."
- Ga naar "C:\SnelStart\Program Files (x86)\V1000\SnelStartGateway.dll
- Klik op "Add"
Klik op “OK”

Vanaf nu kunt u in uw project een nieuwe instantie van de klasse “clsGWaySnelStart“ maken met de volgende declaratie:

    Public varGWay As New SnelStartGateWay.clsGWaySnelStart

Daarna heeft u via deze klasse toegang tot alle methoden en eigenschappen van deze klasse.
Zie het helpbestand SnelStartGateway.chm voor de eigenschappen en methodes.

Wat zijn de kosten voor het gebruik maken van de SnelStart!Gateway.dll?
De SnelStartGateway.dll mag gratis gebruikt worden. Voordat de SnelStartGateway.dll door een licentiehouder gebruikt kan worden, moet de module SnelStart Gateway bij SnelStart geregistreerd worden. Bij het registreren wordt genoteerd of de dll gebruikt wordt voor uw eigen (interne maatwerk)ontwikkeling, of voor gebruik bij software van derden.

Hierdoor krijgt SnelStart inzicht welke koppelingen door wie gebruikt worden, waardoor ingespeeld kan worden op de wensen van de gebruikers. De leveranciers van de gekoppelde software kunnen hierdoor tijdig op de hoogte gesteld worden van eventuele wijzigingen.

Kan ik ook commentaar krijgen bij de routines van de SnelStart!Gateway.dll?
Als er in uw ontwikkelomgeving een referentie gelegd is naar de SnelStart!Gateway.dll, wordt het bestand C:\Program Files\SnelStart\V(...)\SnelStartGateWay.chm gebruikt om commentaar te tonen bij de routines.

Kan er in SnelStart administratie gewerkt worden terwijl er via de SnelStart Gateway gegevens gelezen / gemuteerd worden?
Bij het gelijktijdig gebruik van SnelStart in combinatie met uw eigen applicatie, is de module SnelStart Plus voor multi-user gebruik vereist. Hierdoor is het mogelijk om SnelStart als applicatie geopend te hebben, terwijl u vanuit uw eigen applicatie de SnelStart administratie ook opent en gegevens kunt lezen en muteren.

Moet SnelStart op elke werkplek geïnstalleerd zijn?
Op elke werkplek waar gebruik gemaakt wordt van de SnelStartGateway.dll om de SnelStart administratie te benaderen, moet SnelStart geïnstalleerd zijn.

Wanneer vermelding op de website van SnelStart?
Als de koppeling ook door andere klanten gebruikt kan worden en deze koppeling op de website van de betreffende leverancier beschreven staat, kan op verzoek een link gemaakt worden vanaf de SnelStart website, waardoor (potentiële) SnelStart gebruikers ook van deze software (koppeling) gebruik kunnen maken.

De vermelding van de koppeling wordt ingetrokken als er klachten van klanten over de koppeling niet afdoende of naar wens worden behandeld.
Het antwoord wordt verkleind weergegeven Show
Antwoorden (0)
  • Er werd nog niet geantwoord op deze discussie
Uw antwoord

iConsult

Lekdijk-West 41

2861 ES Bergambacht

T 0182-309825

M 06-53234924

E

snelstart