Home > Periode uitwisseling algemeen

Periode uitwisseling algemeen

Dit is de beste methode om uw administratie door uw accountant te laten controleren. Op onze site treft u een grote hoeveelheid adressen aan van de accountants die de SnelStart!software kunnen ondersteunen.

Historie zichtbaar: wat is de laatst uitgevoerde actie van de gebruiker?

Rechtsboven in het venster Programma, Periode uitwisseling is altijd de historie zichtbaar. De laatste mutatie wordt bovenaan getoond.
Via onderstaande linken treft u een aantal voorbeelden van vensters aan:

Hoe werkt het?
 1. De gebruiker exporteert via het menu Programma, Periode uitwisseling, Een periode naar de accountant exporteren alle gegevens die nodig zijn naar de accountant.
  Deze gegevens (zoals mutaties, klant-, leverancier- en grootboekrekeninggegevens) worden in een export-bestand met de extensie .SSC  opgeslagen.
  Vervolgens stuurt de gebruiker dit op de door hem gewenste wijze naar de accountant verstuurd: bijvoorbeeld  via mail of usb-stick.

 2. De accountant kan na het importeren via het menu Administratie, Periode van cliŽnt importeren de gegevens van dit .SSC-bestand controleren en muteren.
  Tip! Let erop tot en met welke datum is geŽxporteerd: als dit tot en met 1 januari is dan zal het de bedoeling zijn dat de accountant de jaarafsluiting doet.

 3. De accountant stuurt deze gewijzigde gegevens weer  via Administratie, Periode naar cliŽnt exporteren naar de gebruiker als een .SSA-bestand.

 4. De gebruiker leest het .SSA-bestand weer in via het menu Programma, Periode uitwisseling, Periode van accountant inlezen.
  Er vindt een controle plaats of het wel dezelfde periode betreft als die is verzonden. Als dit het geval is worden de gewijzigde gegevens van de boekhouder ingelezen in de administratie: hierdoor worden ook de mutaties van de actuele periode behouden!

Let op! Bovenstaande volgorde dient altijd gehanteerd te worden bij het uitwisselen van gegevens met de accountant.
          Wordt deze volgorde verbroken - bijvoorbeeld door de export op te heffen - dan kan de reeds geŽxporteerde periode niet meer ingelezen worden.
           Al het werk van de accountant is dan voor niets geweest!

 

Wat zijn de voordelen boven een normale back-up?
Welke "beperkingen" ontstaan er?

 

Let op! Een reeds gecontroleerde periode blijft geblokkeerd, tenzij u doelbewust dit opheft: dan heeft uw boekhouder de volgende periode dubbel werk.
Dit zal dan ook meer administratiekosten met zich meebrengen.