Home > Gebruikersbeheer

Extra, Gebruikersbeheer

Met de menu-optie Extra, Gebruikersbeheer (beschikbaar bij het gebruik van SnelStart Plus) opent u het venster Gebruikersbeheer.

Verkopers, inkopers en keurmeesters

Vanaf SnelStart Nota 5 kunt u verkopers voor in het verkoopvenster aanmaken.
Bij het gebruik van SnelStart Inkoop kunt u voor inkopers voor in het inkoopvenster aanmaken.
Alléén de hoofdgegevens (gebruikersnummer en naam) kunnen dan ingevoerd worden, zie Verkoper of inkoper toevoegen.

Het kader Garage wordt getoond bij de module SnelStart!Garage voor de gegevens van de keurmeester, in verband met de APK keuring.

Het venster Gebruikersbeheer met alle kaders/ tabbladen

Tip! Klik in onderstaande afbeelding voor uitleg.

Het venster Extra, Gebruikersbeheer als SnelStart Plus én SnelStart!Garage actief is bij het gebruik van SQL server

Gebruikers aanmaken en rechten toekennen

De belangrijkste functies van Gebruikersbeheer worden door de module SnelStart Plus geleverd: hiermee is het mogelijk om gebruikers aan te maken; aan iedere gebruiker kunt u een wachtwoord toekennen en menu-onderdelen vrijgeven of blokkeren. Hiermee krijgt iedere gebruiker zijn eigen rechten en worden niet vrijgegeven menu-onderdelen ook niet getoond.

De instellingen bij gebruiker 'Beheerder' kunnen niet gewijzigd worden; voor de beheerder zijn altijd alle programma-opties toegankelijk.

Let op! Als de beheerder geen wachtwoord heeft, is de administratie niet beveiligd en kan er niet gewerkt worden met meerdere gebruikers.
Zorg dat het wachtwoord van de beheerder bij de bevoegde personen bekend is, want bij calamiteiten heeft u dit wachtwoord nodig. Als het wachtwoord van de beheerder dan niet meer te achterhalen is, kunt u op F12 drukken en telefonisch contact opnemen met de Helpdesk, zodat samen het beheerders wachtwoord verwijderd kan worden.

Tabelrechten wijzigen (alléén voor MS Access databases)

Standaard kunnen de SnelStart bestanden/tabellen via externe programma's geopend en gelezen worden. Heeft u SnelStart Plus, dan kunt u met Extra, Tabelrechten de beschikbaarheid buiten SnelStart wijzigen van de tabellen van MS Access databases.
 

Verwante onderwerpen

Nieuwe gebruiker aanmaken, verwijderen en rechten toekennen

Wijzigen van rechten voor een bestaande gebruiker

Wijzigen van tabelrechten

Een verkoper of inkoper toevoegen

Een keurmeester toevoegen

Werken met onderhoudvensters