Home > Gebruiker toevoegen, verwijderen en rechten toekennen

Een gebruiker toevoegen, rechten toekennen en verwijderen

Maak eerst de nieuwe gebruiker aan
Rechten toekennen aan een de nieuwe gebruiker
Een gebruiker, verkoper of keurmeester verwijderen

Verwante onderwerpen

Wijzigen van rechten voor een bestaande gebruiker

Tabelrechten wijzigen