Home > Onderhoud BTW tarieven

Onderhoud Btw-tarieven

Het venster Btw-tarieven is beschikbaar vanaf alle basismodules, u kunt dit venster openen via Onderhoud, Btw-tarieven. U kunt geen extra tarieven aanmaken of bestaande tarieven verwijderen.

Let op! Bereken eerst nog de btw-aangifte over de periode met het oude btw-tarief voordat u dit percentage wijzigt.

Opgeslagen orders op moment van een btw-wijziging

Vanaf SnelStart Nota 3 kunt u nog niet gefactureerde orders opslaan. Na een wijziging van het btw-percentage kunnen er dus orders zijn waarbij het oorspronkelijke tarief nog gehanteerd is. Als u zon verkooporder oproept, wordt de vraag gesteld of het nieuwe tarief hierop van toepassing moet zijn. Bij een positief antwoord wordt het btw-bedrag opnieuw berekend.

Vragen over tarief wijzigingen

Indien u vragen heeft die te maken hebben met het wel of niet toepassen van het gewijzigde btw-percentage of wat de juiste handelwijze hierbij is, dan adviseren wij u daarvoor uw accountant of de belastingdienst te raadplegen.

Percentage toevoegen

In dit kader kunt u een gewijzigd Percentage opgeven voor een Btw-tarief. De Ingangsdatum dient ingevoerd te worden om bij het boeken het juiste percentage te gebruiken.
Onder de kopje
Datum en Percentage ziet u de gewijzigde gegevens.

Het venster BTW-tarieven

 

Verwante onderwerpen

Btw-berekening en aangifte

Btw-verlegd

Wijziging Btw-percentage

Prijzen inclusief of exclusief btw

Werken met onderhoudvensters