Home > Plus optie Lijstmaker Overzichten

Zelf ontworpen overzichten met SnelStart Plus optie Lijstmaker

Met vermelding 'Eigen lay-out:' worden de door uzelf ontworpen overzichten weergegeven.

U kunt namelijk met SnelStart Plus overzichten kopiëren en aanpassen aan uw wensen en nieuwe overzichten aanmaken.

Overzicht bekijken

Voor het bekijken van een eigen overzicht:

Let op! Het zelf ontwerpen van lijsten voor dit menu is alléén mogelijk als de lijst waarop u de nieuwe lijst baseert in uw module actief is. Eenvoudig voorbeeld: het menu Overzicht, Artikelhistorie is vanaf SnelStart Nota 3 beschikbaar, als u een lagere module heeft kunt u voor dit menu ook geen lijst ontwerpen.