Home > Knop Pin Certificaat aanvragen (elektronische aangifte)

Pin/Certificaat aanvragen (elektronische aangifte)

Voordat u uw aangiften elektronisch kunt versturen dient u een pin of certificaat aan te vragen.

Met de knop Pin/certificaat aanvragen/verwerken opent u het venster voor de aanvragen.
Daarin geeft u in het kader
Soort beveiliging als eerste aan of u met pin of met certificaten wilt werken.